Abstrakcja ma sie dobrze

13 października odbył się wernisaż wystawy łódzkiego artysty Wojciecha Kalety – pierwszej tak konceptualnej wystawy w Galerii Maya.
Artysta zdaje się wyznawać zasadę Kandinsky’ego, który stanowczo powtarzał: „przedmioty szkodzą memu malarstwu”.

Wojciech Kaleta

Wojciech Kaleta


Prezentowane na wystawie obrazy to owoc kilkuletniej pracy Wojciecha Kalety nad pojęciami takimi jak światło, kolor czy przestrzeń, poprzez które artysta stara się postrzegać otaczającą go rzeczywistość. Ascetyczne abstrakcje na płótnach artysty ukazują złożone relacje przestrzenne, uzyskane często przez konsekwentne i metodyczne zastosowanie geometrycznych, rytmizujących elementów. Stanowią symboliczny przekaz, rozmowę artysty ze światem.

Sam artysta mówi w ten sposób o swoich obrazach:
„W swych pracach poruszam się w obrębie podstawowych pojęć tj. koloru, światła i przestrzeni szukając w języku malarskiej abstrakcji odpowiedzi na frapujące pytania. Cechą wspólną dla wszystkich prac jest poszukiwanie piękna, czyli wartości zepchniętej przez współczesne malarstwo na margines. Inspiruje mnie natura, ponieważ nie ma niczego doskonalszego. To ona stała się punktem wyjścia dla moich pejzaży oraz prac już czysto abstrakcyjnych. Wątkiem przewodnim wielu prac jest studium światła i jego analiza.”

Wernisaż, na którym autor pokazał kilkanaście płócien olejnych oraz 4 rysunki, będące suplementem do zasadniczej części ekspozycji, stał się okazją do dyskusji na temat kondycji współczesnego malarstwa abstrakcyjnego. Padło m.in. pytanie dlaczego tak nieufnie podchodzimy do abstrakcji? Odpowiedzi było wiele, jednak obserwując tłumy osób, które tak długo zatrzymywały się przed płótnami, można odetchnąć – abstrakcja ma się dobrze. Intuicyjny, spontaniczny, pozytywny odbiór wystawy utwierdził nas w tym przekonaniu.

Harmonia, spokój, równowaga, a nade wszystko odpoczynek psychiczny to niepodważalne przymioty prac, które można oglądać w naszej galerii jeszcze do 26 października 2012 roku.

Wernisaż wystawy Continuum. Tempus. Malarstwo i rysunek.

Wernisaż wystawy Continuum. Tempus. Malarstwo i rysunek.

Wernisaż wystawy Continuum. Tempus. Malarstwo i rysunek.

Wernisaż wystawy Continuum. Tempus. Malarstwo i rysunek.

 

Marta Maksymowicz

Dodaj komentarz