Miesięczne archiwum: Luty 2011

Artysta – lekarzem ?

Oto jak na przełomie wieków kształtują się powiązania sztuki i medycyny…

Renesans, czyli czas odrodzenia sztuki i nauki stał się czasem, który na wieki związał nauki przyrodnicze ze sztuką.
Powrót do antyku (zwłaszcza okresu klasycznego sztuki greckiej) przyniósł na nowo fascynację aktem.
Ukazywanie postaci bez odzienia wiązało się ze zdobywaniem wiedzy na temat ludzkiego ciała. Taka wiedza szerzyła się dzięki intensywnie rozwijającej się w tym okresie medycynie. Od XVI wieku zarysowuje się intensywny związek sztuki i medycyny.

Czytaj dalej